Thema Opstellingen

Een opstelling zorgt ervoor dat je een dieper inzicht krijgt in de dynamiek en de patronen die jij onbewust draagt vanuit jouw systeem.  Vanuit deze inzichten kan je een nieuwe verhouding tot eigen overtuigingen of levenssituaties creëren.  Dit kan nieuwe mogelijkheden brengen die jouw leven kunnen verrijken.

WAT KUN JE VERWACHTEN?
We werken met een groep van maximum 8 deelnemers.  We zorgen eerst voor een kennismaking en een veilige bedding.  Daarna kijken we wie als vraagsteller een vraag wil inbrengen.  Het gaat om de issues waar men tegenaan loopt in het leven rond het thema.  Vervolgens nodigt de vraagsteller de andere groepsleden uit om als representant deel te nemen aan de opstelling.  Hierdoor ontstaat er een zichtbare dynamiek waarin de emotionele spanningsvelden zich afspelen.  De representanten bewegen vanuit de energie vanuit jouw syste

THEMA’S
De thema’s waar o.a. rondom gewerkt wordt zijn
– Vrouw Zijn 
– Vergeving
– Geld
– Relaties

Jouw investering € 95,-

De Thema Opstellingen geef ik samen met Annelies De Meyer van Admire Coaching
Voor vragen, verdere info of aanmelden, klik hier